CZ EN

Vítejte na stránkách Dětského centra Ostrůvek

Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, je s účinností od 1. 1. 2015 nástupnickou organizací sloučených dětských center – Pavučinka Šumperk a Ostrůvek Olomouc.

Centrum poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně zaopatření. Celková kapacita je 50 lůžek, z toho 12 je vyčleněno pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Komplexní péče je poskytována dětem od prvních dnů života do věku zpravidla 3 let, na základě současných poznatků teorie a praxe v příslušných oborech tak, aby byla maximálně respektována individualita dítěte a zajištěn jeho optimální všestranný vývoj. Odborná péče o děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální.

Na základě indikace lékaře může být dítě přijato k odborné zdravotnické péči následné a respitní přímo z novorozeneckých a dětských oddělení nemocnic, ale také na žádost zákonného zástupce či opatrovníka.

Pobyt dítěte v našem centru je na dobu nezbytně nutnou, než bude vyřešena situace, pro kterou je dítě přijato. Sourozenecké skupiny jsou umísťovány společně. S dítětem má možnost být ubytován i průvodce dítěte (zpravidla zákonný zástupce).

Poskytujeme nepřetržitou péči na odborných pracovištích:

A - U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc

dětem umístěným ze zdravotních důvodů na základě dohody se zákonnými zástupci nebo pěstouny, dětem s nařízenou ústavní výchovou.
Pracoviště je pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) má vyčleněna 4 místa. Sem mohou být přijaty děti, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy (přijetí je možné na základě rozhodnutí soudu, žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo žádosti zákonného zástupce dítěte).

C - Dolní Hejčínská 35, 779 00 Olomouc

dětem umístěným ze zdravotních a zdravotně-sociálních důvodů, dětem s nařízenou ústavní výchovou, zpravidla v batolecím a předškolním věku.

E – detašované pracoviště Šumperk

Pracoviště je pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany, pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je vyčleněno 8 míst.

Denní péči poskytujeme v dětském stacionáři s kapacitou 25 míst

D - Mošnerova 1, 779 00 Olomouc

dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let s potřebou odborné péče z důvodu opožděného psychomotorického vývoje či jiné formy handicapu. Péče je poskytována odborným týmem – lékařka, psycholožka, dětské sestry a fyzioterapeutky.

Podpůrné aktivity jsou poskytovány dětem dle aktuálních možností formou canisterapie, hippoterapie, plavání a návštěv solné jeskyně.

Výchovnou činnost zajišťují speciální pedagožky – je zde detašované pracoviště ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Olomouc.

Provozní doba dětského stacionáře: pracovní dny 6.00 – 16.00 hod.

Aktuality

07.02.2018 Zákaz návštěv

Z důvodu chřipkové epidemie vyhlašuji od 8. 2. 2018 zákaz návštěv do odvolání. MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc., vedoucí lékař

31.01.2018 Mzdová účetní, speciální pedagog, klinický psycholog

Volná pracovní místa viz - Úřední deska - Oznámení

Zobrazit další aktuality

Vybíráme z fotogalerie

Mikulášská nadílka Plavání pod vodou

Zobrazit další fotkyPodporují nás


   Dobré místo pro život, o. s. Společně pro děti

Copyright © 2018 Dětské centrum Ostrůvek   |  Mapa stránek  |  Zajímavé odkazy

Tvorba www stránek © Winternet s.r.o.