Rehabilitační ambulance

Poskytujeme rehabilitační péči dětem předčasně narozeným, dětem s centrální koordinační poruchou, s neurologickým onemocněním, s posturálními dysfunkcemi (např. vadné držení těla, skolióza), se svalovou dystrofií, stavů po úrazech a další dle indikace odborných lékařů.

Používáme následující metody:

 • Vojtova reflexní terapie
 • NDT - Bobath koncept
 • DNS - Dynamická neuromuskulární stabilizace
 • Inovované Klappovo lezení
 • ACT- Akrální koaktivační terapie
 • Senzomotorická cvičení na balančních plochách
 • Techniky měkkých tkání
 • Kineziotaping

Máme uzavřeny smlouvy v oboru fyzioterapie se všemi zdravotními pojišťovnami.

Rehabilitační péči zajišťuje

Pracoviště - U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc:

MUDr. Lucie Špičková, atestovaná lékařka v oboru rehabilitační a fyzikální medicína

tel.: 585 731 230, e-mail: spickova@dc-ostruvek.cz


Certifikáty a absolvované kurzy:

 • Neurologické a kineziologické vyšetření podle Vojty v novorozeneckém a kojeneckém věku (části A, B, C, D)
 • Kurz myoskeletární medicíny
 • Spirální stabilizace (SM systém) - kurz 1A, 1B, problematika skolios
 • Kineziotaping
 • Akupunktura IPVZ Praha
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře (A, B, C)
 • Metoda Ludmily Mojžíšové Základní psychosomatická péče I., II., III.
 • Základní psychosomatická péče I., II., III., V., VI., VII., VIII., IX.
 • Základy podiatrie I., II., III.

 

Bc. Daniela Bořilová, fyzioterapeutka

tel.: 585 731 230, mobil: 724 249 300, e-mail: borilova@dc-ostruvek.cz 


Certifikáty a absolvované kurzy:

 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (A, B, C)
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému
 • Neurovývojová stimulace
 • Kineziotaping
 • DNS Fit Kid

 

Irena Girscheková DiS., fyzioterapeutka

tel.: 585 731 230, mobil: 724 249 300, e-mail: girschekova@dc-ostruvek.cz

 

Certifikáty a absolvované kurzy:

 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (A, B, C)
 • Kurz měkkých a mobilizačních technik
 • Kineziotaping I.
 • Terapie lymfedému
 • Komplexní terapie krční páteře
 • Komplexní terapie ramene

 

Pracoviště - Mošnerova 1, Olomouc:

Bc. Eva Novotná, vedoucí fyzioterapeutka

tel.: 585 438 417, mobil: 724 977 762, e-mail: novotna@dc-ostruvek.cz

Certifikáty a absolvované kurzy:

 • NDT Basic Bobath v pediatrické praxi
 • Akrální koaktivační terapie (I., II., III., IV.)
 • Neurovývojová stimulace
 • DNS Fit Kid
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (A, B, C)
 • Hiporehabilitace

 

Mgr. Karolína Maděrová, fyzioterapeutka

tel.: 585 438 417, mobil: 724 977 762, maderova@dc-ostruvek.cz

 

Certifikáty a absolvované kurzy:

 • DNS - Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře
 • DNS Fit Kid
 • inovované Klappovo lezení (J. Čápová)
 • Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie
 • Diagnostika a terapie funkce dětské nohy z pohledu vývojové kineziologie
 • Kineziotaping
 • Fyzioterapie dle Clary Lewitové Forma - funkce - facilitace
 • Core Training s využitím úsečí Bossa a Bosu
 • mobilizace žeber metodou Mojžíšové (A)

 

Aktuality

16.01.2024 Změna názvu a předmětu činnosti zařízení

S účinností od 1. 1. 2024 se mění název zařízení na Centrum Ostrůvek, p.o. Nově jsou zaregistrovány sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace a odlehčovací služby. Úprava webových stránek je v realizaci.

20.05.2022 Muzikoterapie

Každý měsíc navštěvuje naše zařízení muzikoterapeutka. S dětmi zpívá a hraje na různé hudební nástroje.

09.09.2021 Terénní péče a péče ve vlastním sociálním prostředí klienta

Péče je poskytována buď ve vlastním sociálním prostředí, nebo s možností krátkodobého pobytu v našem centru, a také pomocí konzultace - viz záložka - Další služby

Zobrazit další aktuality

Vybíráme z fotogalerie

Speciální postýlka Zácvikový byt pro rodiče - kuchyňský kout Zácvikový byt pro rodiče-obývací pokoj

Zobrazit další fotky