Location U Dětského domova 269, Olomouc

Contacts

MUDr. Zdenka Polzerová, MBA 585 417 879 polzerovadc-ostruvek.cz
directress

Mgr. Štěpánka Stachová 585 731 232 stachovadc-ostruvek.cz
social worker

MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc. 585 731 227 wiedermanndc-ostruvek.cz
head doctor

MUDr. Jarmila Ševčíková 585 731 236 ambulancedc-ostruvek.cz


601 584 291
MUDr. Lucie Špičková 585 731 230 spickovadc-ostruvek.cz
rehabilitation doctress

Mgr. Barbora Prokopová 585 731 205 prokopovadc-ostruvek.cz


Bc. Renata Straková 585 731 217 pedagogdc-ostruvek.cz
remedial teacher

Mgr. Magda Pilková 585 731 202 pilkovadc-ostruvek.cz
head nurse

Bc. Renáta Benýšková 585 731 216 benyskovadc-ostruvek.cz


Bc. Daniela Bořilová 585 731 230 borilovadc-ostruvek.cz
physioterapeutist

724 249 300
Irena Girscheková, DiS. 585 731 230 girschekovadc-ostruvek.cz


724 249 300
Ing. Miroslav Liška 585 731 224 liskadc-ostruvek.cz
custodian

Jana Papicová 585 731 225 papicovadc-ostruvek.cz
store manager

Ing. Daša Hadašová 585 731 206 hadasovadc-ostruvek.cz
finance accountant

Petra Březinová 585 731 222 brezinovadc-ostruvek.cz
wages clerk

Ivana Sonnewendová 585 731 201 sekretariatdc-ostruvek.cz
human resources officer

How you can reach us

Selection of photos

Zácvikový byt pro rodiče-obývací pokoj Zácvikový byt pro rodiče - kuchyňský kout Speciální postýlka

Display more photos