Location U Dětského domova 269, Olomouc

Contacts

Mgr. Štěpánka Stachová 585 731 232 stachovadc-ostruvek.cz
social worker

Bc. Renata Straková 585 731 217 pedagogdc-ostruvek.cz
remedial teacher

Bc. Renáta Benýšková 585 731 219 benyskovadc-ostruvek.cz


Jana Papicová 585 731 225 papicovadc-ostruvek.cz
store manager

Ing. Daša Hadašová 585 731 206 hadasovadc-ostruvek.cz
finance accountant

Petra Březinová 585 731 222 brezinovadc-ostruvek.cz
wages clerk

Ivana Sonnewendová 585 731 201 sekretariatdc-ostruvek.cz
human resources officer

Mgr. Hana Zatloukalová 585 417 879 zatloukalovadc-ostruvek.cz


Simona Cermanová 585 731 216 cermanovadc-ostruvek.cz


Kateřina Horká 587 571 503 horkadc-ostruvek.cz


How you can reach us

Selection of photos

Zácvikový byt pro rodiče - kuchyňský kout Zácvikový byt pro rodiče-obývací pokoj Speciální postýlka

Display more photos