CZ EN

Location U Dětského domova 269, Olomouc

Contacts

Ing. Marie Fickerová, MBA 585 417 879 fickerovadc-ostruvek.cz
directress

MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc. 585 731 227 wiedermanndc-ostruvek.cz
head doctor

MUDr. Maria Stránská 585 731 208 stranskadc-ostruvek.cz
doctress

585 731 223 ambulancedc-ostruvek.cz
MUDr. Lucie Špičková 585 731 230 spickovadc-ostruvek.cz
rehabilitation doctress

Mgr. Magda Pilková 585 731 202 pilkovadc-ostruvek.cz
head nurse

Renáta Benýšková 585 731 216 benyskovadc-ostruvek.cz
staff nurse

Bc. Daniela Bořilová 585 731 230 borilovadc-ostruvek.cz
physioterapeutist

Mgr. Alena Hlochová 585 731 217 hlochovadc-ostruvek.cz
remedial teacher

Mgr. Štěpánka Stachová 585 731 232 stachovadc-ostruvek.cz
social worker

Naďa Piechulová 585 731 232 piechulovadc-ostruvek.cz
medical-social worker

Ing. Miroslav Liška 585 731 224 liskadc-ostruvek.cz
custodian

Jana Papicová 585 731 225 papicovadc-ostruvek.cz
store manager

Ing. Daša Hadašová 585 731 206 hadasovadc-ostruvek.cz
finance accountant

Petr Březinová 585 731 222 brezinovadc-ostruvek.cz
wages clerk

Ivana Sonnewendová 585 731 201 sekretariatdc-ostruvek.cz
human resources officer

How you can reach us

Selection of photos

Plavání pod vodou Opékání špekáčků

Display more photos
Copyright © 2020 Ostrůvek Children’s Centre

Tvorba www stránek © Winternet s.r.o.