CZ EN

Vítejte na stránkách Dětského centra Ostrůvek

Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, je s účinností od 1. 1. 2015 nástupnickou organizací sloučených dětských center – Pavučinka Šumperk a Ostrůvek Olomouc.

Centrum poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně zaopatření. Celková kapacita je 50 lůžek, z toho 12 je vyčleněno pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Komplexní péče je poskytována dětem od prvních dnů života do věku zpravidla 3 let, na základě současných poznatků teorie a praxe v příslušných oborech tak, aby byla maximálně respektována individualita dítěte a zajištěn jeho optimální všestranný vývoj. Odborná péče o děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální.

Na základě indikace lékaře může být dítě přijato k odborné zdravotnické péči následné a respitní přímo z novorozeneckých a dětských oddělení nemocnic, ale také na žádost zákonného zástupce či opatrovníka.

Pobyt dítěte v našem centru je na dobu nezbytně nutnou, než bude vyřešena situace, pro kterou je dítě přijato. Sourozenecké skupiny jsou umísťovány společně. S dítětem má možnost být ubytován i průvodce dítěte (zpravidla zákonný zástupce).

Poskytujeme nepřetržitou péči na odborných pracovištích:

A - U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc

dětem umístěným ze zdravotních důvodů na základě dohody se zákonnými zástupci nebo pěstouny, dětem s nařízenou ústavní výchovou.
Pracoviště je pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) má vyčleněna 4 místa. Sem mohou být přijaty děti, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy (přijetí je možné na základě rozhodnutí soudu, žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo žádosti zákonného zástupce dítěte).

C - Dolní Hejčínská 35, 779 00 Olomouc

dětem umístěným ze zdravotních a zdravotně-sociálních důvodů, dětem s nařízenou ústavní výchovou, zpravidla v batolecím a předškolním věku.

E – detašované pracoviště Šumperk

Pracoviště je pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany, pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je vyčleněno 8 míst.

Denní péči poskytujeme v dětském stacionáři s kapacitou 25 míst

D - Mošnerova 1, 779 00 Olomouc

dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let s potřebou odborné péče z důvodu opožděného psychomotorického vývoje či jiné formy handicapu. Péče je poskytována odborným týmem – lékařka, psycholožka, dětské sestry a fyzioterapeutky.

Podpůrné aktivity jsou poskytovány dětem dle aktuálních možností formou canisterapie, hippoterapie, plavání a návštěv solné jeskyně.

Výchovnou činnost zajišťují speciální pedagožky – je zde detašované pracoviště ZŠ a MŠ logopedické Olomouc.

Provozní doba dětského stacionáře: pracovní dny 6.00 – 16.00 hod.

Aktuality

06.02.2020 Registrace nových klientů

Ordinace PLDD registruje nové klienty. Výhodou naší ordinace jsou krátké čekací doby, objednávkový systém.

24.04.2019 Změna ordinační doby PLDD

Od 1. 5. 2019 bude změna ordinačních hodin Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - viz Úřední deska - Oznámení

05.02.2019 Terénní péče a péče ve vlastním sociálním prostředí klienta

Péče je poskytována buď ve vlastním sociálním prostředí, nebo s možností krátkodobého pobytu v našem centru, a také pomocí konzultace - viz záložka - Další služby

16.01.2018 Nabídka nových služeb

Od ledna 2018 nabízíme terénní služby a péči o děti s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem. Bližší informace viz Úřední deska - Oznámení.

Zobrazit další aktuality

Vybíráme z fotogalerie

Vánoční dárky Karneval na hradu Bouzov Masopust v dětském stacionáři

Zobrazit další fotkyPodporují nás


   Dobré místo pro život, o. s. Společně pro děti

Copyright © 2020 Dětské centrum Ostrůvek   |  Mapa stránek  |  Zajímavé odkazy

Tvorba www stránek © Winternet s.r.o.