Vítejte na stránkách Dětského centra Ostrůvek

Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, je s účinností od 1. 1. 2015 nástupnickou organizací sloučených dětských center – Pavučinka Šumperk a Ostrůvek Olomouc.

Centrum poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně zaopatření. Komplexní péče je poskytována dětem od prvních dnů života do předškolního věku, na základě současných poznatků teorie a praxe v příslušných oborech tak, aby byla respektována individualita dítěte a zajištěn jeho optimální všestranný vývoj. Odborná péče o děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální.

Dětské centrum Ostrůvek provozuje v Olomouci i v Šumperku dětský domov pro děti do 3 let a na pracovišti v Šumperku též zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – ZDVOP. Děti jsou do zařízení přijímány v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platných zněních.

Indikací k přijetí jsou zdravotní nebo sociální důvody, často se jedná o kombinaci obou těchto aspektů. Zajistíme odbornou péči jak dětem s vážným zdravotním stavem, tak dětem ohroženým ve vývoji sociálním prostředím (z důvodu zanedbání péče, ohrožení zdravého vývoje).

Odborná péče je poskytována formou:

  • pobytovou (přijetí dítěte, případně i rodiče do zařízení na dobu nezbytně nutnou)
  • ambulantní (konzultace s odborníkem v příslušné ambulanci zařízení)
  • terénní (edukace a podpora ve vlastním sociálním prostředí dítěte)
  • denní (v dětském stacionáři)

Pobytová péče

A - U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc

C - Dolní Hejčínská 35, 779 00 Olomouc

E – detašované pracoviště Šumperk

Pobytová nepřetržitá péče je realizována na základě soudního rozhodnutí o nařízené ústavní výchově, předběžném opatření nebo dohody se zákonným zástupcem dítěte.

Ambulantní a terénní péče

Dětské centrum Ostrůvek reaguje na současný trend odklonu od pobytové péče v zařízení a nabízí ambulantní a terénní služby. Odborné ambulance jsou zaměřeny na specifika ve vývoji dítěte, na individuální výchovné a vzdělávací potřeby, správné ošetřování dítěte, hygienické návyky, výživu a podporu kojení.

Odborná podpora je také realizována také formou terénní péče, která probíhá v domácím prostředí biologické či náhradní rodiny dítěte.

Denní péče – dětský stacionář

D - Mošnerova 1, 779 00 Olomouc

Dětský stacionář přijímá děti od tří let do předškolního věku let s potřebou odborné péče z důvodu opožděného psychomotorického vývoje či jiné formy handicapu. Péče je poskytována odborným týmem – lékařka, psycholožka, dětské sestry a fyzioterapeutky. Podpůrné terapeutické aktivity jsou poskytovány dětem dle aktuálních možností formou canisterapie, hippoterapie, plavání a návštěv solné jeskyně.

Speciálně-pedagogickou činnost zajišťují pedagožky – je zde detašované pracoviště ZŠ a MŠ logopedické Olomouc.

Aktuality

08.11.2021 Žehnání charitativního Svatomartinského vína

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní žehnání charitativního Svatomartinského vína, které proběhne 11. 11. 2021 v 16:00 v přízemí Galerie Šantovka u příležitosti oslav 90. výroční založení Dětského centra Ostrůvek. Těšit se můžete samozřejmě také na degustace těchto speciálních vín, opatřených etiketou, kterou nakreslily naše děti. Po aktu svěcení bude následovat zahájení výstavy fotografií „Historie a současnost péče o ohrožené děti v Dětském centru Ostrůvek“. Společně s Cyrilometodějskou fakultou, Divadlem na Šantovce a Lobster Group touto akcí podpoří Galerie Šantovka Dětské centrum Ostrůvek. Těšíme se na vás a děkujeme za podporu.

16.09.2021 Úspěch ve výtvarné soutěži

Děti byly oceněny za své kresby v soutěži vyhlášené Nadaci Malý Noe na téma: "Báje a pověsti aneb tajemné postavy a kouzelné bytosti". Máme radost z vítězství naší malé výtvarnice.

09.09.2021 Terénní péče a péče ve vlastním sociálním prostředí klienta

Péče je poskytována buď ve vlastním sociálním prostředí, nebo s možností krátkodobého pobytu v našem centru, a také pomocí konzultace - viz záložka - Další služby

Zobrazit další aktuality

Vybíráme z fotogalerie

Zácvikový byt pro rodiče-Dolní Hejčínská Zácvikový byt pro rodiče-obývací pokoj Zácvikový byt pro rodiče - kuchyňský kout

Zobrazit další fotkyPodporují nás


   Dobré místo pro život, o. s. Společně pro děti