CZ EN

Location U Dětského domova 269, Olomouc

Contacts

Ing. Marie Fickerová, MBA 585 417 879 fickerovadc-ostruvek.cz
directress

MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc. 585 731 227 wiedermanndc-ostruvek.cz
head doctor

MUDr. Maria Stránská 585 731 208 stranskadc-ostruvek.cz
doctress

585 731 223 ambulancedc-ostruvek.cz
MUDr. Lucie Špičková 585 731 230 spickovadc-ostruvek.cz
rehabilitation doctress

Mgr. Petra Krylová 585 731 205 krylovadc-ostruvek.cz
clinical psychologist

Mgr. Magda Pilková 585 731 202 pilkovadc-ostruvek.cz
head nurse

Renáta Benýšková 585 731 216 benyskovadc-ostruvek.cz
staff nurse

Mgr. Jana Vyhnánková 585 731 217 vyhnankovadc-ostruvek.cz
physioterapeutist

Bc. Silvie Huňková 585 731 230 hunkovadc-ostruvek.cz
physioterapeutist

Mgr. Štěpánka Stachová 585 731 232 stachovadc-ostruvek.cz
social worker

Naďa Piechulová 585 731 232 piechulovadc-ostruvek.cz
medical-social worker

Ing. Miroslav Liška 585 731 224 liskadc-ostruvek.cz
custodian

Drahomíra Malá 585 731 225 maladc-ostruvek.cz
store manager

Ing. Daša Hadašová 585 731 206 hadasovadc-ostruvek.cz
finance accountant

Zdeňka Chyťová 585 731 222 chytovadc-ostruvek.cz
wages clerk

Ivana Sonnewendová 585 731 201 sekretariatdc-ostruvek.cz
human resources officer

How you can reach us

Route planner:

Starting address:     Avoid highways:

Selection of photos

Dětský stacionář - interiér Plavání pod vodou Pracoviště C - obývací místnost

Display more photos
Copyright © 2017 Ostrůvek Children’s Centre

Tvorba www stránek © Winternet s.r.o.